Bid’ah Hasanah & Dholalah – Oleh Ustaz Rashidi

Penceramah : Ustaz Rashidi (Sek. Fakeh Abdul Samad)
Kuliah : Jemputan
Tarikh : 2 Julai 2011 (30 Rejab 1432)
Tajuk : Bid’ah

Video 1

Video 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *